TOP 50 lúc 0h00 21/10/2017
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Kimochi 0 143 400 Hight Elf Trường Tồn
2 DuongAnh 0 143 400 Dimension Master Trường Tồn
3 MrSauLong 0 142 352 Grand Master Trường Tồn
4 Face 0 140 382 Duel Master Trường Tồn
5 Dior 0 140 65 Lord Emperor Trường Tồn
Anh em nhận giải top vui lòng lấy đúng nhân vật nhận giải làm theo các bước sau
- Đăng nhập website quản lý tài khoản
- Vào phần Event-> Nhận thưởng Event
- Dọn dẹp thùng đồ chung thừa 8x4 ô đầu tiên trên cùng
( Thùng đồ có người đứng canh trong game )
- Thời gian nhận giải tối đa 72h sau khi trao giải
- Ko nhận mất giải BQT ko giải quyết

Giải thưởng như sau:

Top 1: 10 x (10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda)
Top 2 : 8 x (10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda)
Top 3 : 6 x (10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda)
Top 4 : 5 x (10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda)
Top 5 : 4 x (10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda)

View more latest threads same category: