hôm qua e vào bên noriaa mà cung ko được ADM vao mở máy chủ bên đó giúp e, để e chuyển đò quabeen này, còn chơi.. Thank ADm truoc